Koostööpartnerid

Tartu Ülikool, Riigikantselei, SA Archimedes, Justiitsministeerium, SA TÜ kliinikum, Politsei-ja Piirivalveamet, Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus, Rapla Ühisgümnaasium, Kaarli koguduse lasteaed-põhikool, Perekoolitusühing Sina ja Mina, Põltsamaa Ühisgümnaasium, Kiili Kool, Lasteaed Meelespea, Talveakadeemia MTÜ, Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, Tartu Linnavalitsus, SA Väärtustades Elu, MTÜ Peaasjad, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, OÜ Verge Eesti, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus